Ελληνικά Ελληνικά
Close
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Αναζήτηση

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΩΛΗΣΗΣ

Συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφόμενων όρων χρήσης και πώλησης (εφεξής από κοινού: οι «Όροι») πριν (α) την περιήγηση στην ιστοσελίδα www.karantzas.gr, (β) την χρήση οιασδήποτε υπηρεσίας διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας και (γ) την τοποθέτηση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτής, καθώς η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκ των παραπάνω ενεργειών (περιήγηση, χρήση ή τοποθέτηση).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Η Ιστοσελίδα «www.karantzas.gr», (εφεξής: η «Ιστοσελίδα») είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Καράντζας Νικ. Λάζαρος» με Α.Φ.Μ. 047095405 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17212155000 (εφεξής: η «Επιχείρηση»). Η Επιχείρηση εμπορεύεται ενδεικτικά:

1)      Παντός είδους χρυσά, ασημένια, ατσάλινα και οποιουδήποτε κράματος κοσμήματα για άνδρες, γυναίκες και παιδιά με συνθετικές ή ορυκτές πέτρες και πολύτιμους λίθους (Αλυσίδες, Βέρες, Βραχιόλια, Δαχτυλίδια, Καρφίτσες, Κολιέ, Μενταγιόν, Μανικετόκουμπα, Σκουλαρίκια, Σταυροί,  Καρφίτσες γραβάτας κ.ά.).

2)      Παντός είδους ρολόγια επιτραπέζια, τοίχου και χειρός για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

3)      Παντός είδους ασημένια, επάργυρα και οποιουδήποτε κράματος διακοσμητικά αντικείμενα, πένες, γούρια, μπρελόκ, αναπτήρες, κομπολόγια κτλ.

Το φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 33 στην Φλώρινα.

Τα προϊόντα, τα οποία προσφέρονται προς πώληση στην Ιστοσελίδα και αναφέρονται ανωτέρω κατηγοριοποιημένα, θα αναφέρονται εφεξής ως  «Προϊόντα». Οι παρόντες Όροι ενημερώνουν κάθε πιθανό χρήστη της Ιστοσελίδας για τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρηση θα ολοκληρώσει την πώληση και παράδοση των Προϊόντων, τα οποία θα έχουν παραγγελθεί.

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

1. Κάθε σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του χρήστη και της Επιχείρησης διέπεται αποκλειστικά και μόνο από τους Όρους που αναφέρονται κατωτέρω. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς.

2. H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων ανά πάσα στιγμή, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης. Εφαρμοζόμενοι όροι είναι αυτοί οι οποίοι ισχύουν κατά τον χρόνο τοποθέτησης της παραγγελίας.

3. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους παρόντες Όρους.

4. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, τότε επιβάλλεται να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση μιας παραγγελίας από τον χρήστη για ένα προϊόν το οποίο διατίθεται προς πώληση στην Ιστοσελίδα, προϋποθέτει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται πριν την παραγγελία του.

5. Η συμμετοχή στην υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του χρήστη. Κατά συνέπεια, αν ο χρήστης δεν διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει Προϊόντα από την Ιστοσελίδα, οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες ή άλλοι) αναλαμβάνουν την ευθύνη για την παραγγελία και την εξόφλησή της. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη.

6. Στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων και λογισμικού)  το οποίο ανήκει στην Επιχείρηση ή σε τρίτους οι οποίοι έχουν συμβληθεί με αυτήν και προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού χωρίς έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. Η εμφάνιση του υλικού αυτού στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος χρήσης του.

7. Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το Κατάστημα για:

  1. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,
  2. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών,
  3. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
  4. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της εταιρείας, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η διοίκηση, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Χρήστη.

8. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας ή να απεικονίζονται στοιχεία άλλων ιστοσελίδων, οι οποίες ανήκουν σε ή / και διαχειρίζονται από τρίτους. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτό τον διακομιστή και οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις παρέχονται (ως έχει) χωρίς καμία εγγύηση. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένης και της αποζημίωσης για ηθική βλάβη), η οποία προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και ότι αναγνωρίζει πως δεν είναι δυνατόν η Επιχείρηση (παρ’ όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει) να εγγυηθεί πως δε θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή λάθη στο περιεχόμενό της. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εξετάσει τα Προϊόντα στο φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Για την σύναψη σύμβασης πώλησης με τον χρήστη απαιτείται το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας του, το τηλέφωνο επικοινωνίας του και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές είναι απολύτως εμπιστευτικές.

2. Για την διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας, η Επιχείρηση παρέχει την δυνατότητα της δωρεάν αποθήκευσης συγκεκριμένων στοιχείων μέσω της εγγραφής στην Ιστοσελίδα, η οποία θα ολοκληρώνεται με τη χρήση {ονόματος χρήστη} και {κωδικού πρόσβασης}. Σε αυτή την περίπτωση, ο εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να συνάψει σύμβαση πώλησης αναφέροντας μόνο το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης συντομεύοντας με αυτό τον τρόπο την συγκεκριμένη διαδικασία. Οι παραγγελίες γίνονται εγγράφως μέσω του διαδικτύου με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, η οποία υπάρχει στην Ιστοσελίδα. Η πώληση ολοκληρώνεται την στιγμή που ο χρήστης ενημερώνεται ότι η παραγγελία του έχει αποσταλεί.

3. Πριν την αποστολή της παραγγελίας πέραν της γνώσεως των παρόντων Όρων, ο χρήστης ενημερώνεται και για τα εξής στοιχεία:

i) τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που παραγγέλνονται

ii) τη συνολική τιμή σε ευρώ των προϊόντων που παραγγέλλονται, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και κάθε άλλης (τυχόν) πρόσθετης επιβάρυνσης. Οι τιμές πώλησης των Προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης και πάντοτε πριν την τελική τιμολόγηση του προϊόντος. Ο χρήστης θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για τις αλλαγές πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του χρήστη.

iii) Τις λεπτομέρειες εκτέλεσης της παραγγελίας (πληρωμή , προθεσμία παράδοσης κ.ά.)

Ο χρήστης δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση sales@karantzas.gr είτε μέσω τηλεφώνου στο τηλέφωνο +302385022715 . Η Επιχείρηση αφού εξετάσει διεξοδικά το παράπονο θα επικοινωνήσει με τον χρήστη το συντομότερο δυνατόν.

 

4. Η προσφορά των προϊόντων της Ιστοσελίδας είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και μέχρι την εξάντληση του αποθέματος. Η διαθεσιμότητα των Προϊόντων γνωστοποιείται στον χρήστη τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας με προσωπικό μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση και στην πιθανότητα μη διαθεσιμότητας προϊόντων μετά από μια παραγγελία, ο χρήστης θα ενημερωθεί μέσω e-mail ή τηλεφώνου (τα στοιχεία αυτά θα έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην Επιχείρηση με την τοποθέτηση της παραγγελίας)  για τα προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί. Τότε ο χρήστης θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας του. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης της παραγγελίας, ο χρήστης δεν υποχρεούται να προβεί σε κανενός είδους πληρωμή. Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης της παραγγελίας, ο χρήστης θα πληρώσει μόνο τα προϊόντα τα οποία θα παραλάβει, ενώ αν εκ παραδρομής χρεωθεί για προϊόν το οποίο είναι μη διαθέσιμο, το ποσό αυτό θα του επιστραφεί άμεσα και σε χρονικό διάστημα το οποίο δε θα υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες.

5. Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία του μέσω ηλεκτρονικής επιστολής 24 ώρες από την στιγμή εγκρίσεως της. Επιπρόσθετα, για φορολογικούς λόγους, ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει μία υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι επιστροφής ή ακύρωσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση τροποποίησης της παραγγελίας μετά την παρέλευση 24 ωρών από την έγκρισή της, δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στον πελάτη να τροποποιήσει την παραγγελία του τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό αριθμό +302385022715. Ακύρωση παραγγελίας δεν γίνεται τηλεφωνικά.

6. Το κόστος επιστροφής και ασφάλισης προϊόντων ακυρωμένης παραγγελίας επιβαρύνει τον χρήστη. Προϊόντα ειδικής παραγγελίας, όπως είναι οι βέρες ή προϊόντα τα οποία χαράσσονται π.χ κλειδοθήκες, προπληρώνονται και δεν γίνεται δεκτή η για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή ή αλλαγή τους.

7. Σε περίπτωση μη εξόφλησης μιας παραγγελίας η παραγγελία αυτή ακυρώνεται αυτόματα χωρίς καμία ευθύνη από την πλευρά της Επιχείρησης.

8. H Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης και ο χρήστης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο φυσικό κατάστημα ή το αντίστροφο.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

1. Η τιμολόγηση μπορεί να γίνει είτε με απόδειξη λιανικής πώλησης είτε με τιμολόγιο στην περίπτωση όπου ο χρήστης το αιτηθεί. Και στις δύο περιπτώσεις το παραστατικό είτε θα παραδίδεται στον χρήστη εφόσον αυτός έχει επιλέξει την παραλαβή του προϊόντος από το φυσικό κατάστημα είτε θα αποστέλλεται μαζί με το προϊόν στην επιλεγμένη από τον χρήστη διεύθυνση αποστολής.

2. Για αποστολές προϊόντων η Επιχείρηση παρέχει στους χρήστες τους εξής τρόπους πληρωμής:

  • Με παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας από το φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης γίνεται είτε με μετρητά είτε με την χρήση πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας στα p.o.s της Επιχείρησης (δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες). Η συγκεκριμένη παραγγελία θα ισχύει από την στιγμή ενημέρωσης του χρήστη για την ημερομηνία παραλαβής του παραγγελθέντος προϊόντος  από το φυσικό κατάστημα, καθώς και για το χρονικό διάστημα παραμονής του εκεί. Αν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρέλθει άπραγο τότε η συγκεκριμένη παραγγελία θα ακυρώνεται χωρίς καμία ευθύνη από την πλευρά της Επιχείρησης. Αν ο συγκεκριμένος χρήστης επαναλάβει τη συγκεκριμένη συναλλακτική συμπεριφορά τότε η Επιχείρηση δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης παραγγελίας
  • Με αντικαταβολή μετρητοίς (μόνο εντός Ελλάδας) μέσω της εταιρίας SPEEDEXCOURIER (η πληρωμή του ποσού θα γίνεται στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή της παραγγελίας).
  • Με πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
  • Με κατάθεση σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιχείρησης:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  (ΙΒΑΝ) : GR2801104840000048440215175

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΙΒΑΝ) : GR7201722580005258044534156

ALPHABANK (IBAN) : GR1601408550855002002006834

EUROBANK (ΙΒΑΝ) : GR2802603430000070200345051 στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο στο οποίο έχει γίνει η παραγγελία καθώς και τον αριθμό αυτής. Επιθυμητή θα ήταν η αποστολή του καταθετηρίου στο e-mail: sales@karantzas.gr

3. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πιστωτική κάρτα θα εμφανίζονται στον λογαριασμό με την επωνυμία της Επιχείρησης.

4. Για τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Για τα μη ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, θα προηγείται συνεννόηση μεταξύ του χρήστη και της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ανωτέρα βία σημαίνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός εκτός του ελέγχου της Επιχείρησηςτο οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης εκ μέρους της Επιχείρησης, εν όλω ή εν μέρει οποιασδήποτε υποχρέωσης της από τη σύμβαση. Εάν τέτοιου είδους περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός τότε η σύμβαση πώλησης αυτόματα ακυρώνεται χωρίς αποζημίωση.

5. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας της πώλησης από την πλευρά του χρήστη, η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει μέσα σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ακύρωση της σύμβασης, ατόκως όλο το ποσό το οποίο έχει εισπραχτεί εξαιτίας της ακυρωθείσας πώλησης.

6. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται πάντοτε με ευθύνη του χρήστη.

7. Η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον χρήστη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από αυτόν και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον χρήστη κατά την παράδοση σε μεταφορέα, εάν ο χρήστης ζήτησε να μεταφερθούν τα αγαθά από μεταφορέα της επιλογής του και αυτός δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του χρήστη έναντι του μεταφορέα αυτού).

 

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1.Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω του www.karantzas.gr χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). Το SLL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη. Οι τραπεζικές σας πληροφορίες δεν κοινοποιούνται ποτέ στην επιχείρηση, καθώς αυτή παραλαμβάνει μόνο τα χρήματα για την αγορά που κάνατε χωρίς ποτέ να μαθαίνει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Ο χρήστης δύναται εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων να υπαναχωρήσει από την σύμβαση με την Επιχείρηση. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν γίνεται δεκτή καμία υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης στις βέρες και σε όσα προϊόντα έχουν χαραχθεί με βάση τις προτιμήσεις του αγοραστή, σύμφωνα με όσα ορίζονται και ανωτέρω.

2. Εφόσον ο χρήστης υπαναχωρήσει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων, η Επιχείρηση θα επιστρέψει στον χρήστη όλα τα χρήματα τα οποία έλαβε από αυτόν χωρίς κανένα επιπλέον έξοδο. Τα Προϊόντα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται κάθε είδους τροποποίησή τους. Ο χρήστης φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να είναι σε κατάσταση τέτοια η οποία να επιτρέπει την επαναπώλησή του, επομένως επιτρέπεται η δοκιμή του προϊόντος, αλλά όχι η χρήση του. Για παράδειγμα, αν έχει αγοραστεί ένα ρολόι, μπορεί να δοκιμαστεί στο σπίτι, αλλά όχι να  φορεθεί έξω. Το επιστρεφόμενο αγαθό θα πρέπει, επιπλέον, να είναι όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.).Η Επιχείρηση δικαιούται να καθυστερήσει την πληρωμή μέχρι να παραλάβει πίσω τα Προϊόντα. Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν τον χρήστη. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιστρέψει ο ίδιος τα προϊόντα στο φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα επιστροφής των Προϊόντων στην Επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο που έγινε η είσπραξή τους.

3. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση δικαιούται εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν της παραγγελίας με άλλο ίσης αξίας.

4. Τα δικαιώματα ακύρωσης και υπαναχώρησης δεν πρέπει να συγχέονται με την περίπτωση ελλατωματικών προϊόντων καθώς αυτά καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους και υπεύθυνες για την αντικατάσταση τους ή για την οποιαδήποτε μορφή επισκευής τους  είναι οι ίδιες οι αντιπροσωπείες  τους

5. Για όλα τα προϊόντα Smartwatch σε περίπτωση ενεργοποίησης δεν μπορεί να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Τα Προϊόντα της Επιχείρησης καλύπτονται από διετή εγγύηση. Εξαιρούνται τα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους ή του αντιπροσώπου τους, οπότε και ισχύει αποκλειστικά και μόνον αυτή η εγγύηση. Οι εγγυήσεις των επίσημων αντιπροσωπειών των ρολογιών καλύπτουν μόνο τα μηχανικά μέρη των ρολογιών και – συνήθως – για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην εγγύηση. Τυχόν φθορές σε κρύσταλλα, κορώνες, buttons, κουμπώματα, μπρασελέ, λουράκια, ή οποιαδήποτε εξωτερική φθορά, δεν καλύπτονται από εγγύηση. Για κάθε ενδεχόμενο διαβάζετε πάντοτε πριν τη χρήση του ρολογιού τις οδηγίες χρήσης του και τους όρους της εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν, είτε για υπαιτιότητα του πελάτη, αρμόδια να αποφανθεί είναι η επίσημη αντιπροσωπεία και όχι το κατάστημά μας. Για την εξυπηρέτησή σας, η εταιρία μας αναλαμβάνει την μεταφορά και παραλαβή των προϊόντων από / προς την εκάστοτε αντιπροσωπεία. Βεβαιωθείτε ότι η εγγύηση αναγράφει σωστά την ημ/νία αγοράς, τον κωδικό του ρολογιού, τη σφραγίδα της εταιρίας μας και ότι δεν έχει παρέλθει ο χρόνος της εγγύησης. Τα έξοδα αποστολής προς όλα τα μέρη σας επιβαρύνουν εξολοκλήρου και δεν παρέχουμε καμία εξασφάλιση όσον αφορά στη χρέωση και τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Κατ’ εξαίρεση η αντικατάσταση μπαταρίας – και επακόλουθα το τεστ στεγανότητας αν είναι αδιάβροχο το ρολόι – παρέχεται από την εταιρία μας δωρεάν για 6 μήνες.

2. Η εμπορική εγγύηση καλύπτει την δωρεάν επιδιόρθωση του αγαθού (εργασία και ανταλλακτικά) από συνήθη χρήση. Δεν καλύπτονται ζημίες από εσφαλμένο χειρισμό, ανωτέρα βία κι εν γένει βλαπτικούς εξωγενείς παράγοντες. Ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευών. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

3. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες και φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση. Για την αντικατάσταση και οποιασδήποτε μορφής επισκευή προϊόντων αρμόδιος είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων ή ο αντιπρόσωπος του.

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ - NEWSLETTERS

1. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του χρήστη, εφόσον ο τελευταίος δώσει τη συγκατάθεσή του, για τη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Τα e-mails χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό. Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) γίνεται μόνο στους χρήστες, οι οποίοι έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν.

2. Η Ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες, οι οποίοι έχουν αποδεχθεί την υπηρεσία newsletter, να την αρνηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμούν, οπότε το e-mail τους διαγράφεται οριστικά από την βάση δεδομένων. Τα newsletters τα οποία λαμβάνει ο χρήστης με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής χρήστης στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη συλλέγονται από την Επιχείρηση αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την Ιστοσελίδα και της επικοινωνίας με τον χρήστη για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την τιμολόγηση, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση τυχόν αιτημάτων του χρήστη, καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας (email, SMS, κ.ο.κ.). Όλα τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της Ιστοσελίδας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής του χρήστη, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Ο χρήστης είναι σε θέση να έχει οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα του, καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των στοιχείων του, αλλά και τη διαγραφή του ως εγγεγραμμένου χρήστη. Επίσης, ο χρήστης δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά του εκ των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του χρήστη διατηρούνται από την Επιχείρηση μόνον για όσο χρόνο ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές μαζί του και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί από χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή του.

2. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Επιχείρηση. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν:

i) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες  – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών,

ii) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση κλπ) από τις συνεργαζόμενες εταιρείες και iii) τα δεδομένα που επιτρέπουν, μέσω της χρήσης cookies λειτουργικότητας, την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site και για λόγους marketing όπως διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη, μέτρησης της επισκεψιμότητας των χρηστών, εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου στο χρήστη και βοηθούν τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας να βελτιώνουν το περιεχόμενο της με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους χρήστες, χωρίς να μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητα του χρήστη. Το σύνολο πάντως των δεδομένων προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε Επιχείρηση ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Επιχείρηση δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών.

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ως άνω Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.